ກຽດນິຍົມ

ໃນຖານະເປັນວິສາຫະກິດປູກຝັງທີ່ສໍາຄັນຂອງແຂວງ Hebei, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນກຽດສັກສີແລະໃບຢັ້ງຢືນວິສາຫະກິດຂອງເວທີ Top ten ຂອງການຫັນເປັນການຄ້າຕ່າງປະເທດແລະຍົກລະດັບໃນແຂວງ Hebei ແລະວິສາຫະກິດການປູກຝັງທີ່ສໍາຄັນໃນ Cangzhou.

ກຽດນິຍົມ
ກຽດນິຍົມ